Znamení k nám přicházejí v různých podobách, jako nahodilá slova a čísla, chování zvířat a lidí okolo. Vesmír k nám promlouvá prostřednictvím znamení většinou jako ujištění, že jsme na správné cestě. Výklad znamení se od věštění z karet liší nejvíce tím, že znamení zřídkakdy mají nějaký ustálený význam, který si můžete dohledat v knížce. Věštbu také vyhledáváte či vyvoláváte vědomě sami – znamení mohou přicházet bez ohledu na to, jestli je právě hledáte, nebo ne, a překvapit vás. Jak praví čínské úsloví….

Některá typická znamení

Co může být takovým věštným znamením a jak je poznáme?

Slova (výrok) – náhodných kolemjdoucích, hlasu z televize nebo rádia; něco velmi relevantního, pasujícího na vaši situaci. Staří Římané takto věštili, když se vypravili na rušné tržiště a poslouchali. To se vztahuje i na přečtení náhodného nápisu, plakátu, úryvku textu a podobně. Na pomezí prorokování a klasické věštby je, když pocítíte nutkání například otevřít určitou knihu na nahodilé stránce a číst. Neběžné, nápadné jevy které většinou lze rozumně vysvětlit – výpadek elektřiny, světla, něco začne pískat, ozve se hluk, nenadálý zvuk. Melodie, které často hrají z rádia, nebo vám stále hrají “v hlavě”. Chování osob – osoba v okolí udělá nebo řekne něco zvláštního, co jako kdyby “nemá ze sebe”. Ve vúdú se docela běžně setkáme s tím, že duchové posedají nejbližší příhodnou osobu, hlavu otevřenou, aby vám něco sdělili. Opakující se čísla a číselné sekvence. O významu tzv. andělských čísel jsme psali.

Nejobvyklejší významy znamení

  • Povzbuzení, utvrzení v tom, že děláte správnou věc nebo jste ve správný čas na správném místě
  • Varování, že se něčeho máte vyvarovat, nechodit tam. Velice častá zkušenost u mnoha doložených katastrof.
  • Informace o tom, že vaše magie působí. Ta vás vždy potěší!
  • Informace o tom, že vás bytosti vnímají.

Co když nevím co to znamená?

  • Vraťte se zpět k tomu, na co jste mysleli, pokud jste v mysli vyslovili nějakou otázku nebo domněnku, druhá strana na ni právě reagovala.
  • Pokud si nejste jistí, jak si znamení vyložit, zopakujte jasně otázku a požádejte o nové znamení.
  • Můžete také požádat o výklad profesionála. – Bc. Jan Honig, MBA – mág, věštec, spirituální učitel.