VÝZNAM: múdrosť

ASTROLOGIE: Mesiac

VŠEOBECNE: múdrosť, predtucha, mystika, intuícia. Spája protiklady. Prvá ochranná karta Tarotu

Človek ovplyvnený kartou Veľkňažka II je diplomatický. Stále sa snaží o súlad medzi dvoma protichodnými záujmami. Má inštinktívnu lásku k domovu a prejavuje sa uňho túžba po mieri a šťastí. Veľkňažka halí pravdu, ukrýva ju vo svojom vnútri. Tu sa musíte spoliehať na intuíciu – vnútorné cítenie. Je potrebné sa správať nezaujato a otvorené. Jediné tak rozoznáte protiklady a nájdete správnu cestu.

Partnerstvo

Otvorte sa intuícii, svojmu najhlbšiemu Ja. Sny sa budú napĺňať. Spojíte sa s partnerom, po ktorom túžite. V partnerstve si udržujte samostatnosť a nedajte sa pohltiť city.

Povolanie

Intuitívne vycítite, kedy nastala pravá chvíľa na dosiahnutie úspechu. Vyčkávajte. Ako dobré riešenie sa javí spojenie rozdielnych odborov. Nestrácajte dôveru vo svoje podnikanie.

Denná karta

Dnes sa vám podarí spojiť nezlučiteľné protiklady. Dostane sa vám za to pochvaly či úctivého obdivu. Nenechajte sa však ovplyvniť vonkajším pôsobením, držte sa len svojej pravdy, ktorú intuitívne cítite vo svojom vnútri.

Ročná karta

Tento rok sa vám konečne podarí uviesť niektoré záležitosti do súladu. Bytostne túžite po mieri, ale aj po nezávislosti. Budete sa brániť nežiaducemu obmedzovaniu. Prejaví sa u vás potreba konať samostatne. Tento rok nie je vhodný pre sobáše.