VÝZNAM: spravodlivosť

ASTROLOGIE: Váhy

VŠEOBECNE: schopnosť vyrovnať, vyvážiť, spravodlivo sa rozhodnúť, sľub, zákon

Ako sa do lesa volá, tak sa z lesa ozýva. Nič viac, nič menej vám karta spravodlivosti neponúkne. Preto buďte spravodliví, konajte s rozvahou a „dobre volajte“, nech vás na oplátku neminie odmena.

Partnerstvo

To, čo do vzťahu vkladáte, dostávate zase naspäť. Vstúpili ste do obdobia vyjednávania a hľadania pravdy. Spravodlivosť vás neomylne vedie na cestu zmierenia, ale možno vám prinesie aj bolestnú pravdu. Je potrebné doriešiť neblahé spory a nastoliť ozdravujúcu rovnováhu.

Povolanie

Dávajte pozor na rušivé myšlienky, ktoré by vás mohli rozkolísať a narušiť vašu rovnováhu. Dajte si do poriadku predovšetkým finančné a právne záležitosti – najmä vtedy, ak ste ich doteraz zanedbávali. Zaujímajú sa o vás štátne úrady. Dodržujte sľuby a zákon, jedine tak dosiahnete vnútorný pokoj a vyrovnanosť.

Denná karta

Dnes dbajte na to, aby ste všetkým merali rovnakou mierou. Možno vás dostihne problém z minulosti, ktorý ste ešte nevyriešili. Zbavte sa zbytočností a usporiadajte veci tak, ako patria.

Ročná karta Tomuto roku vládne spravodlivosť. Zberáte, čo ste zasiali a ako ste sa starali o úrodu. Máte možnosť uviesť život opäť do poriadku v oblasti zdravia, financií a právnych záležitostí. Prejavia sa u vás úspešné obchodné vlohy a doriešite všetky nevyriešené spory. Nastolíte vo svojom živote blahodarnú rovnováhu a poriadok.