VÝZNAM: transformácia

ASTROLOGIE: Škorpión

VŠEOBECNE: zánik a znovuzrodenie, nepríjemné zmeny, smrť, oslobodenie, transformácia

Karta Smrti neznamená fyzickú smrť, ktorej sa toľko obávame. Aj počas Života niekoľkokrát „umierame“, aby sme sa zrodili do iných, lepších podmienok. Ak však lipnete na vzťahoch, práci, okolí či názoroch, je ich ukončenie (smrť) bolestivejšie. Znovu-zrodenie znamená odpútať sa od prekonaných postojov a životných situácií a prijať nové a nepoznané.

Partnerstvo

Staré vzťahy dospeli ku koncu. Je to dlhodobá zmena, spojená s nevyhnutnou bolesťou a smútkom, pretože lipnete na starých väzbách. Odďaľovaním konca sa však „umieranie“ stáva bolestivejším a utrpenie trvá dlhšie.

Povolanie

Zrejme dôjde k ukončeniu nejakej vašej činnosti či dlhodobejšieho projektu. Zmena sa môže týkať aj vašej kariéry. Je to nepríjemná zmena, ktorá však patrí k tvorivému životu. Táto karta tiež značí odchod do dôchodku alebo ukončenie školy. Radšej sa pripravte na nové veci.

Denná karta

Dnes môžete konečne niečo ukončiť to, čo už ste mali urobiť dávno. Na ničom nelipnite a osloboďte sa. Vykonajte nepríjemnú zmenu rýchlo a verte, že zajtra bude lepšie.

Ročná karta

V tomto roku čakajte ďalekosiahle zmeny. Je možné, že ukončíte svoje pracovné záväzky a zrušíte chystané projekty. Možno že zaniknú partnerské vzťahy, v ktorých ste doteraz žili. Táto transformácia vás obohatí o nové aspekty.