Intuice je vnitřní hlas, který nás nabádá a varuje. Jak ho správně poznat? Projevuje se mnoha způsoby, mezi něž patří vize, sny, nebo různá znamení a pocity v těle. Intuici můžeme rozvíjet mnoha způsoby. Často se nám otevírá následkem mimořádných okolností. Šestý smysl má mnoho podob. Můžeme si vykládat sny, které se nám každou noc zdají, studovat významy náhodných znamení a čísel nebo si třeba vést deník s různými zvláštními zážitky, které nás provázejí.

Intuice se dá rozvíjet meditačními technikami, s pomocí pomůcek jako ke kyvadlo nebo i pouze cvikem. Jasnovidectví si do určité míry dokáže osvojit každý, a předtucha je častějším prožitkem, než se zdá. Většina lidí má tyto druhy zážitků, pouze se s nimi nesvěřují.

Na této stránce najdete všechny články, které jsme vydaly na téma kyvadla, výkladu snů nebo práce s energií. Inspirujte se a začnete naslouchat svému vnitřnímu vedení. Žijte v harmonii. Šestý smysl se dá popsat jako „schopnost získávání informací mimosmyslovou cestou máme všichni, pouze nejsme vycvičeni je vnímat“.

3 cesty jak rozvíjet svůj šestý smysl:

Meditace

Nejjednodušším způsobem, jak šestý smysl vytrénovat, je meditace. Ta totiž naši mysl uklidňuje a umožňuje nám se zcela uvolnit a proniknout hlouběji do naší mysli. Tímto způsobem lze znovu aktivovat váš vnitřní hlas a intuici. Je třeba meditovat alespoň 10 minut denně.

Spojení s přírodou

Dalším skvělým způsobem, jak zlepšit svou intuici a šestý smysl, je spojení s přírodou, v tomto prostředí bude vaše mysl klidná a pomůže vám to znovu aktivovat šestý smysl. Stačí se procházet krajinou, vnímat štěbetání ptáků, krásu a vůni rostlin a napojit se na dané místo.

Přestaňte se bránit vibracím, které cítíte

Sice poslední, ale asi nejdůležitější bod ze všech. Někteří lidé mají tendenci o všem přemýšlet a rozhodovat racionálně, zcela přitom ignorují svoji intuici. Typický příklad je, že potkáte nového člověka, ze kterého máte ihned špatný svíravý pocit, takto se probouzí váš šestý smysl, který se vás snaží varovat.  Neříkáme, že se vždy máte rozhodovat jen na základě intuice, ale varovné signály, které vám vaše tělo vysílá, vás rozhodně nabádají k ostražitosti. Žijte v harmonii a naslouchejte svému tělu i duši.