Pro mnoho z vás může mít slovo „odpuštění“ jaksi nepříjemný nádech. Možná cítíte, že byste odpustit měli, ale zároveň se nedokážete přenést přes pocity křivdy? Odpuštění má nicméně velký význam pro naše dušení zdraví, s čímž souhlasí i moderní věda, jelikož díky odpuštění můžeme získat navrácení ztracené energie a uzdravení duše. Nejprve se však zastavme nad tématem pomsty, po které mnoho lidí v první řadě sahá..

Tradice pomsty

Nejprve začněte tím, že si sepíšete to, čemu čarodějové v latinské Americe “lista negra”, tedy černá listina všech vašich dlužníků, nepřátel a těch kdo vám ublížili. Jejich jména můžete hledat mezi bývalými přáteli, milenci, příbuznými a sousedy nebo třeba u těch, kteří zradili vaši důvěru – duchovní učitelé, obchodní partneři, ti kdo vás obrali nebo podvedli. Už samotné toto cvičení vás přivede do kontaktu s mnoha emocemi a vzpomínkami, které jste měli sklon vytěsnit a možná si uvědomíte, kolik je toho ve vaší minulosti neuzavřeného.

Tyto seznamy mohou sloužit jako základ pro magickou obranu a ochranu nebo v krajním případě pro rituály destruktivního typu. Přes veškerou špatnou pověst, která provází rituály zhoubné magie, i takové kouzlo se dá pojmout čistě: můžete žádat o vyčištění těchto lidí z vašeho energetického a informačního pole, lhostejno jakým způsobem.

Jedním z častých a elegantních výsledků magické očisty bývá například odstěhování se nepohodlného člověka z vašeho dosahu nebo to, že si vlivem okolností najde jinou zábavu. Pro účely čarování se tedy dnes v drtivé většině případů ustupuje od přímého útoku na nepřítele s cílem zničit jej, protože takový úkon s sebou nese obrovská rizika na straně vysilatele (mimo jiné vlastní zkázu nebo rozklad osobnosti vědomím viny) a soustředíme se spíše na vlastní ochranu nebo uzdravení vzniklých škod.

“Pomsta je pokrm, jež nejlépe chutná za studena”

(italské přísloví)

Pokud toužíte po něčí zhoubě a nejste ochotni se té myšlenky pustit, nejste svobodní. Riskujete ve stavu pominutí mysli, mimo jiné to, že se budete energeticky dále zaplétat s člověkem, kterého byste měli nejlépe ze svého světa úplně vypustit. Ačkoliv to může znít pro člověka, stiženého nenávistí, nepochopitelně, váš nepřítel z vašeho světa zmizí teprve ve chvíli, kdy se rozhodnete nechat jej odejít a přestanete mu dávat moc nad svým životem.

Odpuštění jako cesta k obnovení vlastní síly

Existují různé techniky, jak získat zpátky svoji sílu. Nejúčinnější z nich je odpuštění. Toto slovo je zatíženo mnoha předsudky, a jeho skutečný význam chápe málokdo.

Odpuštění je to neosobní, skoro mechanický princip: jako když vytáhnete proud ze zásuvky nebo přepojíte napájecí kabel z jednoho spotřebiče do druhého.

Na místo toho, abyste svou energii bezmocně spotřebovávali na staré křivdy a živili jí sílu svých nepřátel, přesměrujete ji do přítomnosti a na své budoucí cíle. Odpuštění znamená přeskupení vašich vojsk z prohrané bitvy na nová pole.

Je to způsob, jak odlehčit sama sobě. To můžete pocítit doslova fyzicky, neboť energie které neutralizujete, jsou těžké a hrubé, a stahují vás.

Nejlepší magická obrana

Po letech experimentování na tělo s magickou obranou a ochranou mohu říct jediné: největší a jediná skutečná magická ochrana je, když vůči tomu člověku necítíte nic, a nevytváříte tím žádný otvor ve své celistvosti. Dobrá zpráva je, že k tomu, abyste zacelili svoji celistvost, tu osobu vůbec nepotřebujete.

Vaše emoce se budou proměňovat po určité škále a blížit se postupně ke smíření nebo lhostejnosti, do stavu, kdy budete schopni odpustit.

P.S. – Rituální pomůcky na výše zmínění rituály seženete u nás, pokud budete cítit. Odpusťte a žijte díky tomu v harmonii.:-)