VÝZNAM: vykoupení

ASTROLOGIE: Zrcadlový efekt

VŠEOBECNĚ: regenerace, dlouhodobý proces, na jehož konci je nalezení pokladu, vykoupení z pocitů viny

Karta Poslední soud značí, že jste na správné cestě, i když tato pouť se může zdát nekonečná. Je to váš životní vývoj, který vás zavede k nejvyšším ideálům. Právě ty se stávají vašim nejcennějším pokladem. Vždyť i motýl, než se vylíhne do krásy, je nejdříve housenkou a potom kuklou. Teprve zní se vyklube pestrobarevný motýlek. Postupně se ocitnete na prahu země poznání.

Partnerství

Existují všechny předpoklady k dlouhodobému partnerství. Anebo můžete počítat s dlouhodobým vývinem vztahu. Je tře-ba vše posoudit a dobře zvážit všechna pro a proti, než dojdete k definitivnímu závěru. Teprve tak odpovědně zjistíte, že tento vztah vám přinese naplnění a bude pro vás mít hlubší smysl.

Povolání

Odkrývá se před vámi dlouhá cesta, na jejímž konci je příslib tvořivosti. Ne vždy dosáhnete naplnění, avšak trpělivostí do-jdete k cíli, který vás obohatí a odkryje vám nové možnosti. Míříte dobrým směrem. Završujete dlouhý cyklus.

Denní karta

Co dnes začnete, má dlouhodobý vývoj. Nebo naopak po namáhavé pouti dojdete konečně k cíli a úspěšně zakončíte pro-ces, který se vlekl už delší dobu.

Roční karta

Poslední soud značí, že jste dospěli k pokladu, který jste tak dlouho hledali. Skrytá hřivna se může týkat jakékoliv oblasti. Prožíváte pocit, že jste konečně došli do země zaslíbené. Ne-poddávejte se pesimismu. V tomto roce prožíváte úlevu po dlouhodobé nemoci nebo útrapách, které máte konečně už za sebou.