NAŠE MYŠLENKY

Naše myšlenky jsou jako vánek, jsou jako něco co k nám přichází „samo“, a znenadání je to zase fuč.  A pak přijdou podobné znovu (anebo ne), a přichází jiné, další, nové….  Jak cítíte, tak i myslíte.  A pak, následujíce své myšlenky, face to face, jdete naproti svému životu. Z fyziologického hlediska se myšlenka děje v našem mozku, a to na základě vnějších podnětů a vnitřních zkušeností. Myšlenka, jakožto obsah může být i předmětem duševního vlastnictví. Je to tedy jakýsi ucelený akt myšlení.

Myšlenka je přáním

Slyšeli jste již o síle myšlenky? Jestliže jste vy všichni slyšeli, že myšlenky jsou silné, tak pak to tak jistě je. Uvědomujeme si ale, že všechny naše myšlenky jsou vlastně malá přání? Jakmile přemýšlíme o tom, že jme takoví či onací, nejsme dost pěkní, dostatečně dobří, přemýšlíme o tom, co všechno nevíme, neumíme, nesmíme, až TO přijde. Naše sebevědomí vyhlásí generální stávku. Nevím, zda je to ta nejlepší či nejhorší věc na přáních, že se plní. Že každá naše myšlenka je pro vesmír tím přáním. O čem jste právě přemýšleli před minutou? Je pravděpodobné, že se vám to zanedlouho zhmotní. A je také možné, že vůbec ne. Tak, jak to vidím já, platí zde pravidlo 50 na 50.

Síla Myšlenky

Ona TA síla má totiž nesmírnou, vesmírnou inteligenci. Ona sama ví, co splní, a na co ještě nepřišel pravý čas. Přejme si, přejme, ale nic nečekejme! Divíme se, že jsme to takto přeci nechtěli? Podívejme se kupříkladu, jak často používáme negativní výrazy – nedělej to, nekřič, nezlob, nerozčiluj se! Zkusme je vyměnit za: přestaň, buď tiše, uklidni se, buď v pohodě, používejme slova jako: vím, umím, smím, štěstí, spokojenost, láska, touha, jistota, důvěra, víra, úspěch, naděje, pochopení, a takto můžeme pokračovat donekonečna. Toto jsou slova, kterými bychom měli plnit naší budoucnost.

Jak formulovat přání?

A jak formulovat přání, aby přinesla to, o co žádáme? „Keep it single stupid“. Tak jednoduše, jak jen to lze! Co opravdu chceš? Jak chceš, aby vypadat výsledek? Formuluj své přání v přítomném čase, jako by již bylo uskutečněno (jsem zdravá nebo uzdravuji se …) Zaměřte se jenom na to, co chcete, neurčujte cesty. Síla, která nás vede, pokud jí dáme možnost, je dostatečně inteligentní, najde si cestu sama. A mnohdy takovou, o které by se nám nesnilo ani v těch nejtajnějších snech. Nechme tedy volné ruce osudu.

Magická formule

A nakonec, protože i přes všechna opatření, se může někde vloudit chybka, tak zakončeme přání magickou formulkou „tak, aby to bylo dobré pro všechny zúčastněné strany“. Sice to může způsobit, že se přání nesplní, ale rozhodně to bude lepší pro vás a okolí, jako kdyby se splnilo.

Cesta k sobě

Čím víc jdete k sobě, tím víc cítíte mír a klid, nepotřebujete nic řešit. Nespěchejte, jít skrze čas je cestou jak najít příčiny. Jděte naproti svému citu. Přes veškerou absurditu, kterou můžete reálně vnímat, jděte tam, kam vás to táhne, a zažijete nepoznané, to, co vám nikdo nedá a ani nevrátí…nikdy zpět. Čemu uvěříte, to se stane. Jsou to vaše myšlenky, které vás vedou. Bojujte, znovu a znovu pro to, co je pro vás důležité. Čím větší válka, tím více nového, dobrého se stane a nakonec zůstane mír.