Barvy jsou odpradávna důležitou součástí magie. Magie barev využívali již staří Egypťané, Babyloňané a v Indii a Číně byla po tisíciletí používána jako součást léčebných procesů. Barvy jsou všude kolem nás a promlouvají k nám svými jedinečnými energiemi a vibracemi. Také energetickým centrům člověka (tzv. čakrám) se přisuzuje ke každé jedna základní barva. Barvy nás dokáží očistit, harmonizovat, posílit, dodat energii, vyléčit. Stejně tak
pomocí barev můžeme do svého života přivést lásku, hojnost, prosperitu, štěstí a radost. Barvami vyjadřujeme momentální stav naší mysli. Pro posílení vašich magických záměrů si vyberte barvy, které co nejvíce charakterizují váš magický cíl. Čím je barva sytější, tím by měla fungovat účinněji.
Přehled barev:
Černá barva pohlcuje a odnímá negativní vliv a vše zlé. Očišťuje negativní energie. V magii se černou barvou většinou vyjadřuje vnější svět. V sousedství s černou barvou získávají ostatní barvy na jasnosti – černá jim nekonkuruje, ale vyzdvihuje je. Černou barvu si vyberte pro pozitivní magické cíle jako je vyhnání zla, vyléčení nemocí, zlozvyků, návyků, odpuzení negativního vlivu určité osoby či ke zpětnému zaslání špatné vibrace zpět k původci. Kdo má rád černou, potřebuje energii zvenčí, pravděpodobně proto, že je tok jeho energie zablokován. Je to barva bezpodmínečné schopnosti přijímat.
Černá barva pro nastolení pozitivit: odolnost, důstojnost, schopnost obnovy, návrat.
Bílá barva je barva neutrální, vhodná pro všechny účely. Vyjadřuje silnou a laskavou energii, spojení, schopnost zbavit se strachu. Vyjadřuje odevzdanost vyšší moci, zákonitostem univerzální životní energie. Je barvou korunní čakry a spojena s Měsícem. Bílou barvu užijeme zejména při ochranných a očistných kouzlech, ale lze ji s úspěchem použít i pro všechna ostatní kouzla.
Bílá barva pro nastolení pozitivit: ochrana, očista, dokonalost, pravda, čisté svědomí,
nevinnost, spolehlivost, pokora, duchovnost, jednoduchost, mír.
Červená barva je barvou radosti ze života, přílivem energie, vzrušující a smyslná, tvořivá, ale může být i ničivá. Vyjadřuje velice silnou vůli. Červená je barvou kořenové čakry a živlu Ohně. Magicky se červená používá v rituálech lásky, vášně, síly, sexuální touhy, moci, zvýšení charisma, hněvu, rychlých akcí, energie, odvahy, obrany a ochrany. Jako barva krve je spojována se životem i smrtí.
Červená barva pro nastolení pozitivit:  láska, vášeň, sexuální přitažlivost, plodnost, zrození, síla, moc, charisma, energie, odvaha, obrana, ochrana, zdraví, vitalita, triumf, překonávání překážek, motivace, nadšení, inspirace, dynamika, ochrana před nadpřirozenem.
Žlutá barva je barvou Slunce, radosti a smíchu. Její energie symbolizuje řešení. Magicky funguje nejlépe v záležitostech spojených s moudrostí, znalostmi, mentálními tématy, radostí, smíchem a pamětí. Žlutá je barvou čakry solar plexu, zastupuje živel Vzduch. Žlutou použijeme, chceme-li zlepšit svou představivost, naše studijní schopnosti, sebedůvěru a výmluvnost či jen tak navodit pocit klidu a relaxace. Žlutá barva umožňuje věštby a proroctví. Vhodná barva k meditacím.
Žlutá barva pro nastolení pozitivit: slunce, radost, smích, touha po svobodě a osvobození, spokojenost, intelekt, důvěra, prozření, komunikace, řečnické nadání, cestování, pohyb, jasnozřivost, věštění, studium, učení, mysl, klid, moudrost, harmonie, kouzla na přivolání krásy.
Modrá barva je barvou rovnováhy, klidu, míru, uvolnění a harmonie. Magicky poslouží modrá ve všech rituálech týkajících se zdraví, ochrany, inspirace, zklidnění, míru, uvolnění, jistoty, vytrvalosti, klidného spánku, léčení, meditace a klidu. Modrá je barvou krční čakry. Modrou můžeme použít k probuzení duchovního vědomí. Chrání před nežádoucími vlivy a vyvolávají věštecké sny. Tmavě modrá barva je vhodná pro vnitřní harmonii, světle modrá dobře poslouží při meditaci.
Modrá barva pro nastolení pozitivit: zdraví, léčení, ochrana, inspirace, důvěra, upřímnost, spravedlnost, zklidnění, klidný spánek, uvolnění, jistota, vytrvalost, meditace, klid a mír.
Zelená barva uvolňuje tvořivou energii. Je barvou srdečnosti a harmonického růstu. života. Zelená je barvou úrodné půdy, živlem Země. Přísluší srdeční čakře. Magicky se využívá v rituálech peněz, hojnosti, štěstí, prosperity, blahobytu, plodnosti, růstu, přírody, léčení,
uzdravení, zaměstnání, naděje a stálosti.
Zelená barva pro nastolení pozitivit: peníze, hojnost, blahobyt, prosperita, obchody, zaměstnání, štěstí, plodnost, růst, příroda, léčení, uzdravení, obnova, naděje, stálost, odevzdanost, stabilita, mládí, život.
Hnědá je barva domova, bezpečí, útulnosti, stability a života spojeného s přírodou a zvířaty. Vyjadřuje tělesné a smyslové pocity. Magicky působí hnědá barva nejlépe při uzemňování, budování pevných základů, upevňování zálib a pro léčení zvířat.
Hnědá barva pro nastolení pozitivit: uzemnění, pevné základy, stabilita, rovnováha, bezpečí, domov, klid, nový začátek, plodnost, zemní magie, zralost, solidnost, léčení zvířat.
Oranžová barva obsahuje obrovskou poznávací energii. Je v mí magnetismus a přitažlivost. Je barvou sebedůvěry, znázorňuje vůli žít, radost v životě a chuť odevzdat se. Oranžová je barvou sakrální čakry. Magicky působí oranžová barva v rituálech zdraví, elánu, síly, odvahy, energie, přitažlivosti, úspěchu a štěstí.
Oranžová barva pro nastolení pozitivit: zdraví, životní síla, elán, energie, radost, teplo, hrdost, rozptýlení, odvaha, odhodlání, přitažlivost, úspěch, štěstí, ambice, autorita a přitahování pozitivní energie.
Fialová barva je symbolem duchovní síly, vede člověka k hranicím mystiky. Je barvou korunní čakry. Fialovou barvu používáme, abychom probudili duchovní síly či zvýšili své magické schopnosti. Fialová barva zesiluje kouzlo, které vykonáváme. Společně s modrou barvou se používá ke zvýšení účinnosti léčebných kouzel. Magicky působí v rituálech spojených se sílou, uzdravením nepříjemných nemocí, duchovnem, meditací, intuicí, mystikou, magií, proměnou, citlivostí a mocí. Společně s bílou barvou je fialová barvou korunní čakry.
Fialová barva pro nastolení pozitivit: síla, uzdravení, duchovno, meditace, intuice, mystika, magie, proměna, citlivost, moc, společenské uznání, poznání hranic.
Růžová je jednoznačně barvou lásky a to čisté, bezpodmínečné. Jako srdeční barva vyjadřuje lásku a oddanost, přátelství, ztělesňuje jednotu a zdraví. Přitahuje štěstí. Růžová barva magicky působí v rituálech lásky, sebepřijetí a zvýšení lásky sami k sobě, krásy, přátelství,
harmonie, manželství, milostných vztahů, mládí, romantiky a relaxace.
Růžová barva pro nastolení pozitivit: láska, štěstí, krása, manželství, vztahy, přátelství, jemnost, něha, romantika, oddanost, duševní vnímavost, snění, senzibilita, mládí, relaxace, harmonie.