Křišťálová koule

Co se vám vybaví, když se řekne čarodějnice, vědma nebo věštkyně? S největší pravděpodobností se většině z nás vybaví křišťálová koule. Křišťálová koule je magickým nástrojem, tajemným předmětem, jehož si nelze s ničím splést. Křišťálová koule patří mezi nejzáhadnější věštecké pomůcky vůbec. Jak je možné, že se ve zcela průhledné kouli mohou objevovat obrazy z vašeho života? Jak je možné vyčíst z kusu skla či kamene něco, co se stalo, co se právě děje, nebo co se stane v budoucnosti? Křišťálová koule v lidech vyvolává spoustu otázek. Křišťálová koule je zkrátka záhadná…

Křišťálová koule – kde se vzala?

Používání křišťálové koule k věšteckým účelům se připisuje keltským druidům, kteří k věštění používali různé krystaly kamenů. Je však velmi pravděpodobné, že umění věštění z křišťálové koule (krystalomancie), nebo vůbec věštění z jakéhokoliv průzračného, lesknoucího se povrchu (hladina jezera, voda ve džbánu), je mnohem, mnohem starší. Jak ale takové věštění funguje? Je oním plátnem, na němž se promítají obrazy ze života prostor v křišťálové kouli nebo snad lesknoucí se vodní hladina? Nebo je tímto plátnem prostor, na které je věštec napojen, a v němž nachází všechny potřebné informace (akášické pole)?

Věštění z křišťálové koule

Křišťálová koule slouží především jako prostředek koncentrace. Zatímco se věštec prostřednictvím svých smyslů soustředí na prostor v křišťálové kouli (čímž je zastavena činnost mysli, a tedy jsou odrušeny všechny myšlenky, které by mohly věštce rušit), jeho šestý smysl (intuice) se napojuje na akášické pole, kde nachází potřebné informace. Většinou tyto odpovědi přicházejí v obrazech, mohou však přicházet v podobě slov či pocitů. Takto je vám věštec schopen odpovědět na mnohé otázky ohledně vašeho života, možností a směru, jímž se vaše cesta ubírá.

Dar jasnozření

Dar jasnozření nemá každý. Nelze říci, že ho člověk získal při svém narození, protože dar jasnozření je zdokonalován po mnohé životy, které duše prožila na této zemi. Člověk s darem jasnozření o svých schopnostech zpravidla ví už od dětství (většinou je přesvědčen, že je jiný než jeho vrstevníci), a po celý život s nimi vědomě či nevědomě pracuje. Jakmile své schopnosti jednou objeví, už o nich nikdy nepochybuje. Tyto schopnosti nelze ztratit, lze je jen neustále zdokonalovat.

Máte i vy dar jasnozření?

Pokud byste rádi věděli, zda i vy máte takový dar, stačí se posadit u rybníka či jezera (případně použijte křišťálovou kouli, máte-li ji k dispozici). Položte si otázku, na kterou si přejete znát odpověď, a koncentrujte se na hladinu vody. Pokud máte dar jasnozření, odpovědi se vám vyjeví. Pokud ne, prožijete minimálně zajímavý den u vody.