BLÁDENÝ 0

VÝZNAM: chaos

ASTROLOGIE: bez vymedzenia

VŠEOBECNE: pochabosť, ľahkovážnosť, dieťa, radosť, pocit voľnosti a slobody, chaos, zmätok

Pod kartou Blázon 0 začínate od začiatku – od nuly. Berte situácie s nadsádzkou, radostne a inštinkty vás nenechajú na holičkách. V chaose, ktorý Bláznom vzniká, nastoľte pevný poriadok. Akého má byť typu, to vám napovie okolité karty.

Partnerstvo

Táto karta označuje začiatok nového vzťahu. Zväzujúci dlho-dobý zväzok dospel k svojmu koncu. Vo vzťahu sa vyskytnú nepredpokladané podnety, napríklad príchodom dieťaťa.

Povolanie

Na obzore sa objavuje nová pracovná príležitosť, možno vás čaká niečo nepoznané alebo radostné, začiatok nového štúdia či nového odboru. Pozor na ľahkovážnosť.

Denná karta

Dnes máte radosť ako dieťa. Nemáte nikde státie. Čaká vás nejaké dobrodružstvo, pri ktorom si môžete pripadať „bláznivo“. Pozor však na ľahkovážnosť a nebezpečnú pochabosť.

Ročná karta

Tento rok pod kartou Blázon pre vás skrýva nejaký skok do ne-známa. Môže ísť o novú prácu, vzťah alebo domov. Nenechajte sa ovplyvniť zmätkom, ktorý víri okolo vás.