Stejně jako náš vlastní život, tak i věčný život má své cykly. Naše duše vidí mnohem dál než osobnost. Tuto inkarnaci spatřuje jako cosi pomíjivého, ale velmi smysluplného. Na přitažlivost a utváření osudu mají důležitý vliv určité plány naší duše. Tyto plány vedou duši, aby se vtělila na Zemi, a s nimi také přichází. Existují období štěstí, skleslosti, smutku, služby, lásky a učení – tedy ohromné množství zkušeností, podněcovaných záměry duše. Takto to může pokračovat po mnoho životů i mezi nimi.
Pro některé lidi je těžké a složité uvěřit v inkarnaci, ale když se podíváte na zákony energie a hmoty, opravdu to dává smysl. Hmota se rozpadá, zato energie se přeměňuje, může se i změnit v jinou formu, ale nikdy nezmizí. Naše duše je také taková a je nesmrtelná. Začátkem života je duchovní energie, která pak nabude fyzické podoby, a duchovní energii si stále udržujeme. Když naše fyzická energie zemře, duchovní energie zůstane a vezme si s sebou informace, které byly zakódovány do našeho osobního a nekonečného vědomí. Proto spousta věcí, které dnes zažíváme, pramení z předchozích životů a objevuje se proto, abychom na nich my a naše duše mohli společně pracovat.
Každý život je součástí vývoje naší duše i součástí nekonečného vývoje naší identity. Když přijdeme do tohoto života. Možná zapomeneme na svůj božský zdroj, ale neztratíme duchovní vědění. Jen v průběhu života přidáváme a nahráváme další události spolu s novými informacemi do „skladu“ zkušeností naší duše. Každá zkušenost, z tohoto i z jiných životů, se zakóduje do našeho nekonečného vědomí. Proto se často ocitáme ve spojení s určitými lidmi a zažíváme určité situace.
Hodně lidí pojetí karmy mate. Myslí si, že jde o způsob trestu kvůli nějakým neznámým prohřeškům, možná v dost hrozivém příběhu. Nicméně jsem studiem karmy pochopila, že karma není trest, ale jde o energii. Je to návrat energie, kterou jsme v minulosti vypustili a která se znovu vynořila, abychom dostali možnost ji znovu prožít a napravit. Karma není žádný vesmírný ortel, kterým máme splatit nějaké strašlivé dluhy. Je to volba naší nesmrtelné duše, která chce vypátrat, jak se určité energie cítí, a zároveň příležitost zažít emoce, jež jsme v minulosti způsobili sobě i druhým.
Karma má významný vliv na lidi i zážitky, které se přitahují. V našem životě působí jako velmi důležitá energie. Spolu s energií zákonů, životních cyklů, je to významný faktor při utváření našeho osudu. Karma není osud, jak se mnozí domnívají.
Velkou část své karmické cesty ujdeme kvůli učení, nicméně naše duše má možná se svými karmickými volbami i jiné úmysly. Možná má velké plány, které si nejsme schopni sami uvědomit. Stejně jako rodiče u dítěte i duše ví, co je doopravdy důležité.
Karma je součástí toho všeho. Náš nekonečný život má však větší význam, než se dá pochopit za jeden pozemský život. Může pomoct vědět, co se stalo v minulosti a proč to má vliv na to, co se nám děje nyní. Jsou tři hlavní důvody pro karmické vzory, které si naše duše vybírá: opakování, odškodnění a „odplata“.