Lightworkeři jsou nosiči plamenu, udržují světelnou energii této planety v rovnováze a přišli na Zemi, aby jí pomohli povznést na vyšší úroveň vědomí.
Jsou to duše, které souhlasili s tím, aby přišli na planetu splnit své povinnosti. Souhlasili, že ponesou plamen ve své duši, aby osvítili a povznesli tento svět. Jsou to léčitelé, ale volba léčení je čistě jen na nich. Někteří zaujmou roli duchovního učitele, psychického či energetického léčitele. Někteří svojí práci dělají skrytě a skromně.
Když se Lightworkeři dostanou do fyzického světa, většinou bojují se svým vnitřním plamenem. Občas zapomenou na svoje poslání a jejich plamen zeslábne nebo úplně zhasne.
Ve chvíli kdy plamen zeslábne, vydají se na vlastní cestu sebeléčení a sebepoznání. Pokud plamen zhasne, musí přebývat ve svém vlastním stínu, aby se naučili plamen opět zažehnout. To může být složitý proces, ale jakmile se plamen opět zářivě rozohní, stanou se ještě silnějšími než předtím a naslouchají opět svému volání.
Poslání jsou pro jednotlivého Lightworkera jiná, ale jejich účel je vždy pomáhat lidem prosvítit svůj vlastní stín a najít svoje světlo.
Často jsou Lightworkeři zodpovědní za vyrovnání energie strachu s energií lásky na naší Zemi.
Dělají to skrze pomáhání ostatním se probouzet, léčení ostatních skrze svůj hlas, slova, ruce a uchovávají prostor a energii ostatním.
 Lightworkeři mají silný způsob projevování a dokáží tvořit a ovládat věci skrze vlastní myšlenky. Mají také přirozenou schopnost léčit lidi a vytváří kolem sebe prostor, který je pro ostatní lidi příjemný, bezpečný a léčivý.
 Většina Lightworkerů je velmi intuitivní, jsou nadané média a jsou citliví na energie.
Lightworkera v životě většinou potkáte tak, že vstoupí do Vašeho života v dobách probuzení nebo těžkých chvílích a pomůže Vám najít svojí vlastní sílu, schopnosti a smysl.

Pro ty, kdo rezonují s charakteristikou Lightworkerů, zde je 10 znaků, jak to poznat.
1) Cítíte potřebu léčit, pomáhat a navádět ostatní na cestu světla.
2) Jste citliví na energie a jste velmi empatičtí.
3) Cítíte soulad s přírodou, chráníte životní prostředí a chování ke zvířatům.
4) Máte dar léčit, předvídat, vcítit se nebo jiné nadpřirozené schopnosti.
5) Jsou Vám blízké léčitelské metody a zkoušeli jste je.
6) Jste si velmi vědomi vlastních strachů a strachů lidí kolem Vás.
7) Zažil jste silné duchovní probuzení.
8) Milujete společnost lidí, ale potřebujete i čas o samotě na dobití.
9) Jste si vědomi síly vlastních myšlenek a schopnosti manifestovat je.
10) Vidíte často číslo 911. Je to povolávací číslo Lightworkerů.