Hovoří k vám andělé?

Nacházíte všude peříčka nebo se vám opakují sekvence určitých čísel? Zdá se vám, že vidíte znamení v přírodě a v oblacích? Přečtěte si  10 možných důvodů, proč vidíte andělská znamení a co se vám vaši průvodci snaží říci.

Úlohou andělů je provázet nás na této zemi a pomáhat nám k naplnění našeho úkolu. Dělají to třeba tak, že nám do cesty posílají určitá poselství a znamení, která jsou často velmi osobní a nikdo jiný jim nebude rozumět.

Některá obvyklá znamení od andělů, se kterými se lidé setkávají, jsou opakující se andělská čísla, peříčka, motýli a ptáci, drobné předměty, které nacházíte z ničeho nic na zemi, tvary, které spatříte v oblacích nebo určité pocity v těle, například brnění. Někteří popisují také zvonění v uších nebo andělskou hudbu, světelné záblesky, zvláštní chování zvířat nebo věštecké sny. Mezi další často popisovaná znamení patří duha. Lidé často mají pocit, jako by se jich někdo dotýkal, zejména ze strany nebo zezadu. Všechny tyto projevy se považují za důkaz andělské přítomnosti.

Proč vidíte andělská znamení

Procházíte procesem duchovního zasvěcení

Začínáte zřejmě kolem sebe vnímat duchovní rozměr reality, a ta k vám hovoří. Znamení jsou také typičtější v situacích, kdy o pomoc a o radu aktivně žádáme, nebo jako odpověď na vyslané modlitby a magické rituály.

Ujištění na vaší cestě

Často tato znamení přicházejí nečekaně v situacích, kdy řešíme určité dilema nebo se zabýváme rozhodnutím, jako je například stěhování nebo odluka od partnera. Znamení přicházejí, aby vás ujistila, že jste se rozhodli správně.

Jste ve správný čas na správném místě

Některá znamení jsou situační, v tom smyslu, že jejich významem je pouze určité potvrzení nebo ujištění, že například na tuto akci máte jít a tohoto člověka jste měli potkat.

Jak začít rozumět znamením

Existuje umění naučit se rozeznávat jemné signály, kterými k vám vesmír hovoří. K tomu se velmi osvědčuje vedení deníkových záznamů, kam si zaznamenáváte sny, vyslaná přání, modlitby a rituály a také zvláštní znamení, která každý den vidíte. Po čase vám díky zápiskům všechno lépe do sebe zapadne a začne dávat smysl.