INTUICE

Intuice – vědění bez vědění

Co je intuice? Šestý smysl? Vnitřní hlas? Vědění bez logických důkazů? Náhlý impuls nepochopitelného původu? Jasný a originální vhled? Neotřelý nápad? Je to umělecká múza? Inspirativní myšlenka? Dar? Božské vedení? Prázdný pojem? Nahodilá nelogická myšlenka? Výplod naší fantazie? Záhada? Jak můžeme myslí pochopit nepochopitelné? Jak můžeme uchopit něco, co existuje, a o své existenci nezanechává žádné důkazy? Lidská mysl se vždy odpírala přijmout něco, co nelze vnímat smysly, popsat slovy, zhodnotit, vysvětlit. A přitom právě díky intuitivnímu vedení bylo vynalezeno a vytvořeno mnoho převratných vynálezů, objevů, nápadů na zlepšení, úžasných uměleckých předmětů, hudebních skladeb, výtvarných děl.

Život je fantazie

Intuice je tím, co nás posouvá dál za hranice, které nyní vnímáme jako pevně dané, neměnné. Intuitivní vedení je tím, co činí naše životy kouzelnými. Existence není jasně dána, stávající pravidla mohou být změněna, život je záhada, vše je možné. Tento pohled na existenci není logické mysli příliš příjemný. Mysl miluje řád, jasně daná pravidla, požaduje vysvětlení.

Mysl jako biopočítač

Naše mysl pracuje jako biopočítač, do kterého jsou zapsány jak znalosti a zkušenosti vlastní, tak naučené a přijaté. Na základě souhrnu toho všeho se rozhodujeme, jak se v určité situaci zachováme, jaký si vytvoříme názor, jaký zvolíme postup. Funguje zde princip akce – reakce. Stane-li se toto, udělám toto, protože to se mi v minulosti vyplatilo. Lze říci, že na většinu situací máme své programy, podle nichž se řídíme. Avšak ne vždy nám tyto programy slouží. Ve skutečnosti představují překážku pro nalezení kreativnějšího a přínosnějšího řešení. Ať chceme nebo ne, svět se stále proměňuje, nic není stejné jako před tím. Nové situace, jakkoliv jsou podobné těm předchozím, lze řešit novými způsoby. To, co bylo dnes pravdou, zítra být pravdou nemusí.

V paměti máme minulost

Jenže mysl vždy vychází z toho, co zná, mysl nepřináší nic nového. Mysl nemůže přinést to, co nezná. Mysl se opírá o paměť, minulost, ta je totiž jasně daná, protože už se stala. Co bude v budoucnu, může mysl pouze předpokládat, a činí tak z pohledu, který dobře zná – z pohledu minulosti. Byl by vůbec někdy nějaký pokrok možný, kdybychom měli k dispozici pouze svoji mysl?

Intuice – božský dar

Na to, abychom mohli nalézat nová řešení, přinášet nové nápady, být kreativní a duchovně se vyvíjet směrem k dokonalosti, nám naše mysl nestačí. Potřebujeme něco víc. Něco, co přesahuje hranice dosud poznaného. Je to intuice. Intuice je dar, který dostal do vínku každý člověk. Je to schopnost zachytit vjemy, které nejsou běžně našimi pěti smysly zachytitelné, předtuchy, vize, náhlé impulsy, silné pocity atd.

Vnitřní hlas

Je to naše intuice, kdo nás varuje před nebezpečím nebo neuváženými kroky, je to intuice, která přináší nové neotřelé způsoby řešení situací, vhledy do nejasných záležitostí, nápady na zlepšení. Všichni velcí objevitelé a umělci ji dobře znají a umějí ji využít. Intuice je nezatížená programy mysli, čerpá z jiných zdrojů. Intuice není něco, co nás ovládá. Intuice je naší součástí. Každý člověk má tento dar, ale ne každý je tolik vědomý, aby rozpoznal její hlas a porozuměl mu.

Šestý smysl je pomocník

Jak často se stává, že na varování svého šestého smyslu nedáme a konáme tak, jak jsme si usmysleli, tedy pouze na základě intelektuální analýzy situace. Pokud konáme své intuici navzdory, může se stát, že nás potkají obtíže, komplikace, zdržení, někdy dokonce i úrazy či nemoci. Tyto nepříjemnosti nás potkají proto, že jsme přeslechli hlas své intuice a jednali tak i přes to, že nám „něco“ říkalo, abychom to takto nedělali. Na rozdíl od mysli, která zná jen minulost a aktuální současnost, je intuice nezatížena podmíněním, zkušenostmi, znalostmi, prostorem ani časem. Proto přináší nové.

Jazyk intuice

Intuice k nám promlouvá prostřednictvím snů, předtuch, vizí, vnitřního hlasu, bleskové myšlenky, tušení, silných pocitů, náhlých impulsů. Je velmi cenným darem, který když přijmeme, může se náš život stát jedním velkým dobrodružstvím, mystériem. Máme možnost se rozhodnout, zda se omezíme na svých pět smyslů a intuitivní vedení budeme ignorovat jako nahodilou myšlenku či výplod fantazie, anebo intuici přijmeme jako dar, jež má schopnost náš život zlepšit, obohatit, zkvalitnit. Záleží jen na nás.

Rozvoj intuice

Pokud jsme se rozhodli schopnost intuice rozvíjet, nabízí se mnoho možností. Nejjednodušším způsobem je zapisování snů a jejich symbolický výklad nebo práce s kyvadlem, tedy prodlouženou rukou intuice. Oblíbenou metodou jsou také tarotové a vykládací karty, sady runových kamenů nebo křišťálové koule. Existuje i nepřeberné množství různých cvičení a meditací, každý nechť si vybere tu, která mu vyhovuje nejlépe a která ho baví.

Odkud to přichází?

To bychom všichni rádi věděli. Naše mysl velmi touží tento fenomén vysvětlit, ale samozřejmě to nejde. Intuice přichází zevnitř i z vnějšku, z prostoru bez času. Intuice není uchopitelná, nelze posoudit, jakými zákony se řídí. Lze pouze vypozorovat, že intuice přichází tehdy, je-li mysl aspoň na chvíli „vypnuta“. Jakmile se nám podaří vědomě či nevědomě ztišit svou mysl, dáme tak prostor intuitivním impulzům, a můžeme zcela lehce objevit nové řešení.

Intuice hovoří v tichu

Představte si situaci, která vám nedá spát, problém, který je zdánlivě neřešitelný. Pořád na něj myslíte, zkoumáte, jak by se dal řešit. Neustálým omíláním stále stejných myšlenek dojde k jakémusi zacyklení mysli. Cítíte, že jste vyčerpali všechny možnosti a nic vás už nenapadá. Vaše mysl, unavená neustálým přemýšlením, konečně vypne. A to je právě ta nejlepší chvíle pro příjem intuitivního sdělení. V nastalém tichu se mohou projevit nejrůznější vjemy. Jako mávnutím kouzelného proutku se nám náhle otevírají možnosti, o kterých jsme neměli ani zdání. Pakliže tuto inspiraci vezmeme v úvahu a použijeme-li svou mysl konstruktivním způsobem, tedy způsobem, jenž tuto inspiraci dále rozvine, můžeme problém velmi lehce vyřešit, nebo se alespoň posunout o kus dál.

Kouzlo Bytí

Dříve či později člověk zjišťuje, že život je víc než to, co je poznatelné našimi pěti smysly, víc, než jsme schopni pochopit. V životě se stávají věci podivné, nepravděpodobné, kouzelné, náhodné, takové, které nás mohou vykolejit ze zajeté dráhy našich životů. Nečekaně přicházejí situace, které nás častokrát posunou mimo naše zažité a ověřené představy, které obrátí náš život naruby. Ano, intuice je mocný dar, avšak i mysl je dar, a jeden bez druhého by neměl pro život zde na zemi žádný smysl. Mysl dokáže zjistit téměř vše, co je ve hmotě. Intuicí vstupujeme do nehmotného, astrálního, duchovního rozměru existence. Pouze jejich vzájemnou spoluprácí je člověk schopen dosáhnout dokonalého stavu, kdy bude moci realizovat všechny své nápady a vize, přivádět ducha do hmoty a zlepšovat tak nejen svůj život, ale i životy ostatních bytostí zde na zemi.