Než si představíme černou magii samotnou, pojďme si prvně něco málo říct o magii obecně.

Magie provází lidstvo už od nepaměti. Setkáme se s ní v různých formách – od zaklínadel, rituálů až po různé směsi a lektvary. Někdo se omezuje jen na kouzelnou sílu amuletů, a někdo má doma knihovnu plnou starých knih o kouzlení a obrovskou sbírku vybavení z magických obchodů. Co si pod pojmem magie máme vlastně představit a jak se jí z pohledu historie dařilo?

Než se lidé uchýlili k víře a náboženství, měla magie ve společnosti velmi silné postavení. Pomocí rituálů se ovlivňovalo počasí, úroda, řešily se s ní mezilidské vztahy, láska, otázky míru i boje a v neposlední řadě s ní šamané a mágové léčili.

Jakmile ale ve středověku začala stoupat moc náboženství, a to především křesťanství, začala magie upadat v nemilost a lidé obvinění z kouzlení a čarodějnictví se stali terčem pronásledování.

Co je to magie?

Pojem magie představuje veškeré znalosti a schopnosti, k ovládání síly energie, která se nachází všude kolem nás. Vyžaduje koncentraci, sílu mysli a znalost éterických proudů v těle.

Magie se dá rozdělit právě na černou a bílou, záleží pouze na tom, k jakým účelům slouží.

Černá magie

Obecně o čarodějích, kteří využívají černou magii lidé hovoří jako o černokněžnících. Tito mágové sešli z cesty, vybrali si používat temnou magii a používají ji převážně pro své osobní potřeby a účely, bez ohledu na to, jaký to bude mít dopad na ostatní. Černá magie sleduje převážně osobní cíle, sobecké, egoistické a destruktivní potřeby.

V černé magii se používají metody uřknutí a uhranutí, kdy mág sešle kletbu, která má za úkol všemi možnými způsoby znepříjemnit dané osobě život.

Mágové praktikující černou magii zaprodali svou duši ďáblu a po své smrti mu musí sloužit na neurčito.

Bílá magie

Oproti černé magii, je bílá magie cestou srdce a dobrých skutků. Pomocí zaklínadel a rituálů se mágové snaží lidem pomáhat a odrážet od nich černou magii. Bílá magie skrývá velkou duševní sílu, díky které dokáže rozvíjet světlo na všech úrovních a je mnohem efektivnější než magie černá.

Mezi hlavní účely bílé magie patří pomoc, léčba, tvorba harmonie a rozvoj. Bílá magie nemá za cíl ubližovat, vychází z nesobeckých důvodů a čisté ochotě pomáhat.

Filozofií bílé magie je, že všechno ve vesmíru pramení z jediné nejvyšší síly, která přesahuje chápání a je proto vnímaná jako nadpřirozená síla. Bílá magie dává lidem schopnosti ovlivňovat tuhle sílu.

Z pohledu magie je svět na všech úrovních reality propojený do jediné nesmírně velké a mnohoúrovňové energetické sítě. To vysvětluje, proč se něco může dít na jednom místě, zdánlivě nesouvisejíc s jiným místem, kde byla cíleně nashromážděná energie a magickým zásahem odeslaná na ono žádané místo.

Je dobré vědět, že v bílé magii se často používá práce s analogiemi. Ovlivňování toho samého tím samým je hlavní zákon analogie.

Bílá magie je ve své podstatě usměrňování energie v pozitivním smyslu. Bílá magie pracuje s koncentrací pozornosti, duchy, božstvy a živými energiemi, které je možno vyvolat a ovládnout. Bílá magie je z toho důvodu nazývána „bílou“, protože jejím cílem je vždy dosáhnout zlepšení situace a přinášet dobro.