NUMEROLOGIE

Jak již poznaly dávné civilizace před námi, čísla jsou více než znaky, mají svůj význam. Čísla vibrují v souladu s vesmírnými silami, jsou jejich zrcadly a nesou v sobě obrovské množství informací o zákonitostech Vesmíru, které se dle hermetického zákona „Jak nahoře, tak dole“ projevují i ve hmotě zde na Zemi. Čísla jsou pevně daná, neměnná, nepodléhají linearitě času, a tedy velmi přesně popisují zákonitosti, jež jsou v jednom konkrétním okamžiku dány. Za otce numerologie, prastaré vědy o významu a působení čísel, je považován významný řecký filosof, matematik, jasnovidec a vědec Pythagoras.

Pythagoras – mystik, mág, vědec, filosof

Pythagoras (570 – 500 př. n. l.), přezdívaný také jako otec čísel, byl významný mystik, muž, jehož narození a nesmírný význam pro budoucnost lidstva předpověděla kněžka Pýthia z Delfské věštírny. Pythagoras byl velkým cestovatelem, říká se, že procestoval celý tehdy známý svět. Pythagoras studoval u indických brahmínů, kde poznal a přijal myšlenku reinkarnace a putování duší mnoha životy. Taktéž byl zasvěcen do mnohých mystérií starodávných babylonských i chaldejských národů, miloval učení, zkoumání, bádání i meditace nad pravou povahou všech věcí. Pozorování bylo hlavním zdrojem jeho znalostí.

Láska k moudrosti

Pythagoras pozoroval formu věcí a dějů, avšak neposuzoval pouze principy, které byly zjevné, ale i uvnitř skrytou esenci, pravý, vesmírnými silami daný význam. Pythagoras podporoval mnohé mystické školy. Sám založil slavnou filosofickou Pythagorovu školu, jež byla pevným společenstvím, řízeným podle přísných pravidel. Pythagorova osobnost a učení inspirovaly mnoho dalších známých a úspěšných badatelů, mystiků a filosofů, jako byl např. Cicero, Ovidius, Platón, Giordano Bruno, Johannes Kepler a další. Zavedení pojmu „filosofie“ se taktéž připisuje Pythagorovi. Toto slovo se skládá ze slov filein, milovat a sofos, moudrý, nebo sofia, moudrost. Na tomto místě je třeba upozornit, že výraz filosofie je třeba používat pouze v tomto tvaru. Moderní přepis filozofie mění význam, protože zofos je temný, tmavý, šerý, ponurý, zamlžený, kalný, zašlý, mdlý. Filozofie je láska k moudrosti, filozofie láska k temnotě, filozof je tmář.

Vesmírná symfonie čísel

S úctou a obdivem hleděl Pythagoras k nebesům, ve kterých sídlil nejmoudřejší z nejmoudřejších, Tvůrce všeho, jehož moudrost můžeme pouze milovat, obdivovat a pokoušet se k ní svou pílí co nejvíce přibližovat. Údajně to byl právě Pythagoras, kdo poprvé použil výraz Kosmos. Ten vnímal jako dokonalý systém, syntézu mužského a ženského principu, které svým vzájemným působením tvoří dynamickou souhru nekonečně tvořivé energie. Tato energie kulovitého tvaru, zvaná Monad, je základem všeho, co je. Z ní je budována neviditelná stavba světa, poměry mezi jednotlivými prvky Vesmíru, čísla i geometrické tvary. Čísla jsou vlastně stopy, vedoucí ke skutečné struktuře Vesmíru, znaky, které v sobě nesou pravdivou informaci o povaze vesmírných sil.

Čísla jsou symboly

Pokud je Vesmírná symfonie symbolizována dokonalou souhrou čísel, pak lze na základě pravidla „Jak nahoře, tak dole“ s jistotou říci, že čísla ovlivňují naše životy více, než si uvědomujeme. Pokud jsou energie planet a vesmírných těles a jejich vzájemné postavení v době našeho narození převeditelné do číselných hodnot, pak stejně tak, jako platí astrologie a výklad horoskopu, můžeme vzít v potaz i rozbor číselný. Numerologie je, jak název napovídá, sofistikovaná tradiční dávnověká nauka zabývající se studiem čísel a jejich odrazu v našich životech. Numerologie, stejně jako astrologie, slouží k našemu sebepoznání, k pochopení sebe sama v rámci světa a Kosmu.

Numerologický rozbor z data narození

Numerologie, podobně jako astrologie, vychází z data narození. Pro určení základní charakteristiky povahy a životní cesty se používá numerologická mřížka, do níž se zapisují všechna čísla data narození. Z numerologické mřížky se lze dozvědět základní informace o charakteru člověka, o jeho talentech, slabostech i předpokladech. Sečtením numerických hodnot jednotlivých čísel data narození lze získat životní, osudové číslo, které vypovídá o směru životní cesty, poslání, karmě, úkolech, překážkách a lekcích, jež jsou v plánu vývoje duše. V rámci numerologického rozboru se vypočítává i číslo osobní roční vibrace, platné pro období jednoho roku.

Numerologický rozbor ze jména

Všechny starodávné kultury světa používaly abecedu zároveň s číslicemi, které byly k jednotlivým písmenům nebo znakům abecedy přiděleny. Například v řečtině znamenala písmena α (alfa) – θ (théta) číslice 1 – 9, další písmena v abecedě znamenala desítky a písmena, ρ (rhó) – ω (ómega) stovky. Podobně tomu bylo i v hebrejštině. Numerologie proto může pracovat i s číselnými hodnotami písmen, z nichž je složeno jméno a příjmení, nebo jakékoliv jiné slovo. Je možné vypočítat číselnou hodnotu jakéhokoliv názvu nebo výrazu a vyvodit z něj informace.

Sebepoznáním ke spokojenému životu

Každý člověk na světě si přeje být šťastný a zdravý, mít spokojené a harmonické vztahy s druhými, vyjádřit sama sebe a naplnit své poslání. K tomu je však zapotřebí znát a přijímat své přednosti i nedostatky, talent i překážky, pochopit svojí cestu v tomto životě. Numerologie představuje jednu z cest, jak dosáhnout sebepoznání.